Slagerij De Leeuw traiteur & delicatessen Amsterdam


Over ons privacybeleid

Slagerij De Leeuw vindt bescherming van persoonsgegevens belangrijk en streeft ernaar dat onze dienstverlening zo transparant, persoonlijk en betrouwbaar mogelijk is. Met het oog hierop informeren wij u welke persoonsinformatie wij verwerken en voor welke doeleinden we deze gegevens gebruiken. Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van deze website c.q. de dienstverlening van Slagerij De Leeuw.

Cookies
Deze website maakt gebruik van cookies. Bij het gebruik van onze website wordt u in de gelegenheid gesteld hiervoor wel of geen toestemming te geven.


Slagerij De Leeuw verzamelt en verwerkt persoonsgegevens, door ons verkregen doordat u gebruik maakt van onze (online) diensten en/of omdat u deze informatie zelf aan ons verstrekt, door online bestellingen in onze webwinkel, telefonische bestellingen, informatie-aanvragen, aanmelding voor onze emailnieuwsbrieven en toezending specials per post en doordat u en wij gebruik maken van andere diensten (waaronder social mediakanalen). Het betreft voor- en achternaam, adres, woonplaats, emailadres, telefoonnummer. Verder gegevens die automatisch worden verzameld worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren (bijvoorbeeld IP-adres, webbrowser en besturingssysteem).

Doelen van de gegevensverwerking
Wij verwerken persoonsgegevens voor de navolgende doelen:

* het correct uitvoeren en afhandelen van bestellingen via de webshop en slagerij

* het toesturen van seizoensspecials (Kerst- en Paasmenu’s), culinaire suggesties en nieuws via e-mail (wij gebruiken hiervoor Mailchimp) en/of post. Uw (email)adres wordt hiervoor uitsluitend gebruikt na uw toestemming; deze toestemming kunt u te allen tijde intrekken door de afmeldlink te gebruiken in elke verzonden emailnieuwsbrief. In deze email staat ook altijd een link waarin u uw inschrijvingsvoorkeuren kunt aanpassen. U kunt u afmelden voor onze Kerstmailing per post door een email/brief te sturen naar ons onderstaande (email)adres; u ontvangt hiervan een bevestiging.

* ter ondersteuning van communicatie c.q. campagnes via social mediakanalen;
* (markt)analyses naar doelgroepen/interesses van (potentiële) klanten; wij analyseren uw gedrag op onze website om deze website en ons aanbod te verbeteren.

* het afhandelen van verzoeken om informatie en eventuele opmerkingen/klachten
* om u als (potentiële) klant zo goed mogelijk te informeren en om persoonlijke service te kunnen verstrekken
* het verbeteren van onze producten c.q. dienstverlening in het algemeen.

Bewaartermijnen
Wij bewaren uw gegevens zolang u klant van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.Delen van persoonsgegevens met derden
Slagerij De Leeuw deelt uw persoonsgegevens met de volgende derden: bedrijven die gegevens van u verwerken in onze opdracht, zijn: Lightspeed (hosting website/webwinkel en afhandeling/fakturering), Multisafepay/Paysquare/American Express (online betalingsverkeer weborders), PostNL & TNT (voor correcte aflevering van uw bestelling), TransIP (emailverkeer plus hosting van onze website), Mailchimp (toesturen emailnieuwsbrieven na uw toestemming), Handling Company - HCM (versturen kerstbrochure per post), Google Analytics en Clicky (ter verbetering van onze website, voor analyse/marketingdoeleinden), social mediakanalen: Instagram, Facebook, Twitter.

Beveiliging persoonsgegevens
Slagerij De Leeuw neemt passende maatregelen ter beveiliging van uw gegevens c.q. om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u vermoedt dat uw gegevens niet voldoende beveiligd zijn of van mening bent dat wij een en ander kunnen verbeteren, neem dan contact met ons op via onderstaand (email)adres.

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsinformatie in te zien, aan te passen of te verwijderen, om uw eventuele toestemming voor uw gegevensverwerking in te trekken of tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens bezwaar te maken en u heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. In dat geval kunt u bij ons verzoek indienen om de persoonsgegevens die wij van u verwerken, in te zien, te wijzigen, te verwijderen of over te dragen door deze gegevens in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt ons verzoeken tot intrekking van uw toestemming of bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
 Om ons te verzekeren dat uw verzoek daadwerkelijk door u is gedaan, vragen wij u het inclusief een kopie identiteitsbewijs richten aan onderstaand (email)adres. (Verberg op deze kopie uw pasfoto/paspoortnummer/BSN-nummer ter bescherming van uw privacy). Wij reageren zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen 4 weken, op uw verzoek.

Tot slot
Wij hebben dit privacybeleid zo zorgvuldig mogelijk opgesteld. Mochten er ontwikkelingen zijn die hiertoe aanleiding geven, kunnen wij om verschillende redenen te allen tijde wijzigingen of aanvullingen aanbrengen in ons privacybeleid. De meest actuele tekst is te allen tijde te lezen op onze website; met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie; er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Slagerij De Leeuw is niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.

Mocht u vragen hebben over ons privacybeleid, stuur ons dan een email of schrijf naar:

Slagerij De Leeuw

T.a.v. afd. Klantenservice

Utrechtsestraat 92

1017 VS Amsterdammaart 2019

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »